Baseny na Pływalni Limanowskiej otwarte od soboty
Powiększ

Woda w nieckach basenowych i pod natryskami spełnia wymogi sanitarne, od soboty 20 czerwca uruchamiamy część basenową dla Klientów.Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego na terenie obiektu będą obowiązywały do odwołania określone zasady korzystania z atrakcji. Stosując się do tych zasad, prosimy o odpowiedzialne zachowanie na terenie pływalni. Przeczytajcie koniecznie przed wejściem na obiekt. 
 
Dodatkowo zachęcamy do kontaktu telefonicznego z kasą pływalni – tel. 18 3370 118 wew.23, żeby uniknąć lub zminimalizować czas oczekiwania na wejście do strefy płatnej. Dotyczy to szczególnie wejść w tygodniu w godzinach od 15:00 do 20:00, kiedy będą odbywały się zajęcia w szkółkach pływackich.
 
Ważność karnetów aktywnych do momentu zamknięciu obiektu w dniu 12 marca, automatycznie wydłużyliśmy o 100 dni.
 
Zapraszamy codziennie od 6.00 do 22.00
 
 
ZASADY KORZYSTANIA z Pływalni Limanowskiej
od 20.06.2020r. do odwołania.
wg. zaleceń sanitarnych, określonych w wytycznych
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
I. OGÓLNE INFORMACJE
 
1. Z dniem 20.06.2020r. nastąpi wznowienie działalności wszystkich atrakcji Pływalni Limanowskiej (baseny, kręgielnia, squash, sauny, bilard, grota solna).
2. Pływalnia Limanowska czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 06.00 do 22.00. 
3. W przypadku braku zapisów w niniejszych zasadach, obowiązuje regulamin ogólny Pływalni i poszczególnych atrakcji. 
4. Zakaz korzystania z atrakcji w obiekcie osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji - przede wszystkim dróg oddechowych.
5. Na terenie obiektu obowiązuje zakrywanie ust i nosa z wyłączeniem strefy szatni z natryskami i hali basenowej oraz w pomieszczeniach wybranej atrakcji: /kręgielni, squaqsha, strefy saun, groty solnej, bilarda/. 
6. Obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren obiektu.
7. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba. 
8. Należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu Pływalni.
9. Dla bezpieczeństwa zalecamy wybierać płatność bezgotówkową. 
10. Pływalnia prowadzi regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych, takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne.
11. Wprowadza się ograniczenie i nadzorowanie ilości użytkowników obiektu. Ustala się maksymalną liczbę użytkowników dla korzystających w jednym czasie z poszczególnych atrakcji: 
a. Strefa basenowa – 60 osób
b. Kręgielnia – 1 tor – max. 4 osoby, 2 tor – max. 4 osoby.
c. Squash – max.  3 osoby.
d. Bilard – max. 4 osoby.
e. Grota solna – max. 5 osób.
f. Sauny: fińska – max. 4 osoby, łaźnia parowa – max. 2 osoby.
12. Szatnia w holu obiektu jest nieczynna. Okrycie wierzchnie i obuwie Klient zabiera ze sobą do szafki.
13. Widownia pozostaje zamknięta do odwołania.
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z WYBRANYCH ATRAKCJI
 
HALA BASENOWA
1. Użytkownicy basenu zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się ograniczenie czasu pobytu Klienta na basenach do 1 godziny. Dopłata za przekroczony czas pobytu wynosi 0,50gr za 
1 min.
3. Do odwołania anuluje się wszystkie bilety bez limitu pobytu oraz bilet relaks.
4. Basen sportowy 25 metrowy podzielony został na 8 torów pływackich.
5. Na jednym torze basenu sportowego mogą przebywać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.
6. Po wcześniejszych ustaleniach z Dyrekcją obiektu, dopuszcza się możliwość prowadzenia nauki pływania z zachowaniem zasady – maksymalnie 4 osoby na tor. Zorganizowane zajęcia z nauki pływania odbywają się od pon. do pt. w godz. od 15:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 12:00. W tym czasie w zależności od ilości uczestników zajęć, ale nie więcej niż na 6 torach na basenie sportowym oraz na połowie basenu rekreacyjnego będzie możliwość prowadzenia zajęć z nauki pływania.
7. W wannach jacuzzi (dot. osób niezamieszkujących wspólnie), może przebywać jednocześnie nie więcej niż: 
- okrągła 3 osoby 
- 5-kątna 2 osoby 
 
KRĘGIELNIA
1. Możliwość gry w kręgle po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub w kasie obiektu.
2. Nasze stoliki ustawione są w bezpiecznej odległości. Prosimy o nieprzestawianie ich.
3. Istnieje możliwość rezerwacji jednego lub dwóch torów.
4. Grę rozpoczynamy o pełnej godzinie zegarowej (np. 10:00, 11:00 …. itd.)  
5. Zmianie ulega czas gry:
a. z 1 godz. na 45 min. 
b. z 2 godz. na 1h 45 min, itd.
Pozostałe 15 min, przeznaczamy na dezynfekcję sprzętu i urządzeń.
6. Cennik usług pozostaje bez zmian.
7. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują po każdej grupie kule do kręgli, stoliki, krzesła, klamki, obuwie do gry. 
 
BILARD
1. Możliwość gry w bilard po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub 
w kasie obiektu.
2. Grę rozpoczynamy o pełnej godzinie zegarowej (np. 10:00, 11:00 …. itd.)  
3. Zmianie ulega czas gry:
a. z 1 godz. na 45 min. 
b. z 2 godz. na 1h 45 min, itd.
Pozostałe 15 min, przeznaczamy na dezynfekcję sprzętu i urządzeń.
4. Cennik usług pozostaje bez zmian.
5. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują po każdej grupie kule, kije stoliki, klamki, poręcze. 
 
SQUASH
1. Możliwość gry w squash po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub 
w kasie obiektu.
2. Grę rozpoczynamy o pełnej godzinie zegarowej (np. 10:00, 11:00 …. itd.)  
3. Zmianie ulega czas gry:
c. z 1 godz. na 45 min. 
d. z 2 godz. na 1h 45 min, itd.
Pozostałe 15 min, przeznaczamy na dezynfekcję sprzętu i urządzeń.
4. Cennik usług pozostaje bez zmian.
5. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują ławki, klamki, piłeczki i rakiety. 
 
SAUNY
1. Obowiązek korzystania z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).
2. Obowiązek korzystania z wydzielonych szafek w szatni damskiej i męskiej.
3. W strefie wypoczynku mogą przebywać max. 3 osoby.
4. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują strefę saun i wypoczynku. 
 
GROTA SOLNA
1. Możliwość rezerwacji telefonicznej lub w kasie obiektu.
2. Do groty należy wchodzić w zmiennych skarpetkach. Zmiana obuwia następuje w holu przed wejściem, buty należy włożyć do szafek.
3. Każdy seans rozpoczyna się kwadrans po pełnej godzinie, np. 10:15, 11:15, 12:15 itd. Czas trwania seansu to 45 minut.
4. W grocie nie znajdują się koce i zabawki dla dzieci. Można zabrać ze sobą ciepłą odzież do okrycia oraz zabawki i książeczki dla dzieci.
5. Dla bezpieczeństwa Klientów, pracownicy Pływalni regularnie dezynfekują leżaki, klamki i szafki. 
 

W czym możemy pomóc?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.

12/08/2020 Jakie fakty łączą COVID-19 i aktywność fizyczną w obiektach sportowych, a które mity warto obalić? zobacz więcej
07/07/2020 KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ na Pływalni Limanowskiej zobacz więcej
18 337 01 18 wew. 23
Copyright ©  plywalnia.limanowska.pl
Realizacja: Intellect
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
 2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych przez nas usług i zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przez nas udostępniane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.